W dniu wczorajszym w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyła się uroczysta sesja z okazji 50–lecia zawodowego pożarnictwa na Żywiecczyźnie.

W uroczystości wzięli udział między innymi: Ks. Kanonik Zygmunt Bernat Kapelan Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ks. Grzegorz Gruszecki Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu, Ks. Stanisława Kozieł Proboszcz Parafii Św. Floriana w Żywcu, Krzysztof Grygiel - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, Czesław Pruski - pierwszy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, Stanisław Kuliński -  Komendant w stanie spoczynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, Andrzej Graca – były Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, obecnie zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej, Michał Urbaniec - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach, Andrzej Zieliński - radny powiatu oraz Prezes Zarządu oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Żywcu, samorządowcy Powiatu Żywieckiego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb, inspekcji i straży.

Radni Powiatu oraz zebrani goście obejrzeli film upamiętniający zmarłych strażaków,  następnie odmówiono modlitwę w intencji zmarłych strażaków. Rys historyczny żywieckiej Straży Pożarnej oraz bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu omówił Józef Pietraszko zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Na zakończenie części oficjalnej Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Rokita oraz Komendant PSP Krzysztof Grygiel złożyli na ręce pierwszych zawodowych strażaków, podziękowania za udział w tworzeniu zawodowego pożarnictwa, długoletnią służbę oraz poświęcenie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Żywiecczyzny. Podziękowania i pamiątkowe statuetki odebrali: Czesław Pruski, Grzegorz Habdas, Jan Kościelniak, Stanisław Kucharczyk, Zygmunt Ślusarz, Marian Widz, Adam Sanetra, Stanisław Kuliński i Andrzej Graca.

W imieniu Posła RP Kazimierza Matusznego, na ręce Komendanta PSP Krzysztofa Grygiela złożyła również podziękowania dla wszystkich strażaków – Dyrektor Biura Maria Wisińska-Kurz.

Źródło: Starostwo Powiatowe

Udostępnij Drukuj E-mail