Wczoraj, w Łodygowicach przy ul. Żywieckiej, gdzie powstaje nowy komisariat, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Nowoczesny obiekt, mający służyć Policji, jak i całej społeczności Gminy Łodygowice i Lipowa - zarówno mieszkańcom, jak i gościom, budowany jest na gruncie przekazanym przez władze Gminy Łodygowice. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim zastępcą insp. Piotrem Kucią, parlamentarzyści, Starosta Żywiecki wraz z Zastępcą, Wójtowie Gminy Łodygowice oraz Lipowa wraz z Przewodniczącymi Rad Gmin oraz Sekretarzami Gmin oraz duchowieństwo. W uroczystości uczestniczyli także szefowie żywieckiej komendy na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Żywcu podinsp. Michałem Łukasikiem, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji oraz policjanci z komisariatu w Łodygowicach, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa mieszkańców gmin.

Szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowego komisariatu za wsparcie działań. Odrębne słowa podziękowania skierował do przedstawicieli władz samorządowych za przychylność, dobrą radę i szybkie decyzje w sprawie inwestycji, która znacząco wpływa na zmianę wizerunku Policji, poprawi warunki przyjmowania obywateli, jak również warunki pracy policjantów i pracowników cywilnych.

Wmurowany uroczyście akt erekcyjny umieszczono w pojemniku, do którego włożono także monety polskie od 1 grosza do 5 złotych, bieżący egzemplarz miesięcznika „Policja 997” oraz zdjęcie z placu budowy wykonane w przeddzień podpisania aktu.

Nowy komisariat budowany jest na gruncie przekazanym przez władze gminy Łodygowice. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Projektantem budynku jest Firma Projektowa „AAG – An Archi Group” z Gliwic, a wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Adamex KP” z Bielska-Białej. Umowę na budowę komisariatu podpisano w grudniu 2017 roku. Po kilku dniach ruszyły prace budowlane.

Źródło: KPP Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail