W sobotę 22 września 2018r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes-Benz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarem. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kaplicy św. Józefa w tamtejszej miejscowości.

 

Po uroczystościach kościelnych nastąpił przemarsz pododdziałów i zaproszonych gości na plac obok budynku OSP gdzie odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków i dokumentów do nowego samochodu strażackiego.

 

Naczelnik OSP w Szarem Bartłomiej Pytel w krótkim przemówieniu podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz wyraził w imieniu druhów OSP Szare wdzięczność i serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego pozyskania. Wystąpienia gości, którzy pogratulowali strażakom nowego nabytku, podziękowali za całokształt pracy, poświęcenie i zaangażowanie w służbę oraz życzyli zadowolenia z użytkowania nowego samochodu zakończyły główną cześć uroczystości na placu.

 

Następnie po części oficjalnej przybyli goście mogli obejrzeć nowy samochód i skosztować strażackiej grochówki. Druhom serdecznie gratulujemy nowego nabytku i życzymy aby jak najmniej był wykorzystywany w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Udostępnij Drukuj E-mail