Zbliżająca się pora roku, charakteryzująca się odczuwalnymi spadkami temperatur, stwarza potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Nie bądźmy obojętni dla tych osób, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie!

Zbliżająca się pora to najgorszy okres w roku dla osób nie posiadających dachu nad głową. Często bezdomni nie mają świadomości zagrożenia, jakie czeka ich, kiedy zostaną w swoich koczowiskach. Osoby bezdomne często z udzielanej pomocy nie chcą korzystać. Nie chcą na przykład spędzać nocy w noclegowniach, głównie, dlatego, że nie można pić tam alkoholu. Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla zdrowie i życia tych ludzi. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez Policję, działań ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. W nadchodzącym okresie policjanci z większą uwagą kontrolować będą między innymi klatki schodowe, piwnice, działkowe altanki, oraz bunkry – czyli miejsca gdzie najczęściej koczują bezdomni. Aby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę osobom bez dachu nad głową policjanci współpracują między innymi z administracją samorządową, gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej oraz strażą miejską. Policjanci informują osoby bez dachu nad głową, gdzie mogą znaleźć pomoc. Świadkowie czy też osoby posiadające wiedzę o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu również nie powinni pozostać bierni na ich los.

Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców o informowanie służb o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni dla tych osób, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na numer telefonu 112.

Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie "Bezdomność".

Źródło: zywiec.slaska.policja.gov.pl

 

Udostępnij Drukuj E-mail