Jak piszą strażacy na swoim fan page'u

Na co dzień pomagamy innym, dziś potrzebujemy Waszego wsparcia !
Dziękując wszystkim ludziom dobrej woli za dotychczasową pomoc, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o dalsze wsparcie zakupu nowego samochodu, który dzięki swoim właściwościom będzie mógł być wykorzystywany w trudnym, górzystym terenie. Inwestycja ta przyczyni się więc do zwiększenia bezpieczeństwa i skrócenia czasu dotarcia na miejsce zdarzenia.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cięcinie w dniach 25, 26 maja oraz 01,02 czerwiec 2019r. będą rozprowadzać cegiełki na rzecz zakupu Lekkiego Samochodu Ratownictwa Technicznego. W tych dniach u Państwa w domu pojawią się umundurowani druhowie z prośbą przyłączenia się do akcji.
Ciągły rozwój naszej jednostki pozwala nam skuteczniej walczyć
z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, a tym samym dbać o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców i ich mienia.

Liczymy na Państwa wsparcie i zapewniamy o naszej gotowości do działania na rzecz lokalnej społeczności. Każdy datek przybliża nas do realizacji postawionego sobie celu.

Udostępnij Drukuj E-mail