W dniu 8 października br. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach - Placówka Zamiejscowa w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej odbyło się uroczyste wręczenie PROMES w ramach dofinansowania 5000+ dla jednostek OSP z miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz żywieckiego. 

W trakcie uroczystości przekazano również promesy na zadanie „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji zagrożeń środowiska naturalnego” przyznane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Grzegorza Piestraka dla  Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego, następnie Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st. bryg. Zbigniew Mizera przywitał przybyłych gości.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Senator RP Andrzej Kamiński, poseł na Sejm  RP Kazimierz Matuszny, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Śląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Jacek Kleszczewski, członek rady nadzorczej WFOŚIGW Przemysław Drabek, Starosta Powiatu Żywieckiego Andrzej Kalata, Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie bryg. Damian Legierski,  Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie bryg. Grzegorz Kołoczek, Komendant Powiatowy PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztof Grygiel, przedstawiciele władz samorządowych, a także prezesi lub przedstawiciele jednostek OSP otrzymujących promesy.

Promesy na dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczono 206 jednostkom OSP łącznie na kwotę  1 030 000 złotych. W roku 2019 łączny limit dotacji na wydatki bieżące na zadanie publiczne ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wynosi 82 mln. W całym kraju dotacje po 5 tys. zł przekazane zostaną do ponad 14 tysięcy jednostek OSP.

Pieniądze pozwolą im m.in. propagować zasady udzielania pierwszej pomocy, organizować przedsięwzięcia oświatowo – kulturalne i sportowe.

Gratulujemy wszystkim jednostkom otrzymania dodatkowych znacznych środków na swoją działalność kulturalną, sportową, edukacyjną czy szkoleniową. Realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań i przedsięwzięć oraz zakupy rzeczowe nastąpi w najbliższym czasie.

 

Udostępnij Drukuj E-mail