W dniu 11 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W zbiórce zmian służbowych wzięli udział: poczet sztandarowy KP PSP w Żywcu, poczet flagowy, strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, kadra kierownicza KP PSP w Żywcu.

Podczas apelu, który rozpoczął się odegraniem hymnu państwowego i podniesieniem flagi państwowej na maszt, Komendant Powiatowy PSP w Żywcu st. bryg. Krzysztof Grygiel odczytał list okolicznościowy skierowany przez Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

Poczet sztandarowy oraz komendant wzięli również udział w uroczystościach w Żywcu, które rozpoczęły się złożeniem wieńców przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w konkatedrze, a po niej w apelu na żywieckim Rynku.