W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Wójta Gminy oraz radnych z Komendantem Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce na którym omówiono stan bezpieczeństwa Gminy w kontekście ostatnich włamań do budynków mieszkalnych. W trakcie spotkania, zebrani zapoznali się z działaniami Policji, które mają doprowadzić do szybkiego wykrycia sprawców włamań. Ponadto omówiono sprawę wspólnych działań, które mają pomóc Policji w ujęciu sprawców.

Ustalono, że Policja zintensyfikuje swoje działania, wzbogacając je o sugestie zgłaszane w trakcie spotkania. Zostanie opracowany i wysłany apel do mieszkańców Gminy z prośbą o wzmożoną czujność  w obrębie swojej posesji i posesji sąsiedzkich.

Komunikat zostanie umieszczony na stronach internetowych gminy, a ponadto dotrze do każdego obywatela poprzez system indywidualnego powiadamiania, a także odczytany na niedzielnych mszach świętych we wszystkich kościołach na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy i Komendant Policji zwracają się do wszystkich mieszkańców o wzmożoną czujność i pomoc w ujęciu sprawców włamań.

Telefon pod który należy zgłaszać niepokojące sytuacje to numer alarmowy 112 oraz Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce 33/867-26-10.

Źródło: Piotr Tyrlik

Udostępnij Drukuj E-mail