Praktycznie codziennie ktoś informuje żywieckich stróżów prawa, o tym że zgubił swoje dokumenty. Zagubienie dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, bowiem ktoś może wykorzystać nasze dane do celów przestępczych. Aby uniknąć takich zdarzeń utracony dokument należy zastrzec.

Od kilku lat Policja uczestniczy w społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Jednym z zadań projektu jest informowanie obywateli o krokach, jakie każdy powinien przedsięwziąć w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentu oraz o możliwych skutkach w sytuacji, gdy problem ten zbagatelizujemy.

Dzięki podjętym dotychczas działaniom liczba zastrzeganych dokumentów regularnie wzrasta. W III kwartale 2019 r. baza Systemu DZ zawierała łącznie ponad 1,8 mln dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.

Jak uniknąć wykorzystania naszych danych do celów przestępczych w przypadku utracenia dokumentów (kradzieży, bądź zgubienia)? To proste. Dokumenty te należy jak najszybciej zastrzec, co można zrobić w 3 krokach:

  • zastrzec je w banku (informacja automatycznie zostanie przekazana do Centralnej Bazy Danych, a następnie do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowej oraz tysięcy firm i instytucji korzystających z Systemu DZ)
  • zgłosić się do najbliższej jednostki Policji (w przypadku, gdy dokumenty zostały skradzione)
  • zawiadomić gminę lub placówkę konsularną w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Podobnie należy postąpić w przypadku kradzieży lub zagubienia kart płatniczej. Aby jednak zastrzec taką kartę należy skorzystać z Systemu Zastrzegania Kart i zadzwonić z taką informacją pod numer (+48) 828 828 828. Można to zrobić z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Więcej na temat Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajdą Państwo TUTAJ.

Zdjęcie: dokumentyzastrzezone.pl

Udostępnij Drukuj E-mail