Po przywróceniu kontroli granicznych, na Śląsku czynne są przejścia: Cieszyn - Český Tĕšín (piesze), Cieszyn – Chotĕbuz, Gorzyczki i Nowe Chałupki. Pozostałe drogi prowadzące przez granicę są zamknięte. Śląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i innymi służbami pilnują porządku przy przyjściach granicznych. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo oraz w celu ograniczenia zarażeń, prosimy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, współpracę i realizowanie poleceń służb.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, od 15 marca ograniczony został ruch na polskiej granicy. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Zostanie też całkowicie zawieszony ruch graniczny na niektórych przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Informacje dotyczące ograniczeń w ruchu na polskiej granicy zamieszczono w komunikacie MSWiA.

Na terenie województwa śląskiego, graniczącego z Czechami i Słowacją, czynne są 4 przejścia z Czechami: Cieszyn - Český Tĕšín (piesze), Cieszyn – Chotĕbuz, Gorzyczki i Nowe Chałupki. Natomiast czynne przejścia graniczne ze Słowacją znajdują się poza terenem Śląska.

O bezpieczeństwo i porządek m.in. w rejonie przejść granicznych, dbają śląscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej i innych służb, w tym z policjantami z Czech. Działania służb związane są z troską o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, a mają na celu ograniczenie zakażeń. Policjanci zabezpieczają przejścia, gdzie ruch kołowy i pieszy został całkowicie zamknięty oraz wspierają strażników granicznych podczas działań na tych przejściach, na których tymczasowo wprowadzono kontrole graniczne.

Źródło: ślaska.policja.gov.pl

Udostępnij Drukuj E-mail