7 lipca 2017 roku w związku z realizacją zadania dotyczącego remontu uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr S1439 w miejscowości Glinka miała miejsce wizyta I Wicewojewody Śląskiego Pana Jana Chrząszcza. W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Andrzej Szczeponek, Starosta Żywiecki Pan Andrzej Kalata, Wójt Gminy Ujsoły Pan Tadeusz Piętka, Radny Powiatowy Pan Józef Worek, Dyrektor PZD w Żywcu Pan Tomasz Kotajny, Zastępcą Dyrektora PZD w Żywcu Pani Jolanta Korczyk, Kierownik Służby Interwencyjnej PZD Pan Andrzej Zieliński, Wykonawca - Pan Jan Tyc - Właściciel Firmy MTJ.

W trakcie spotkania omówiono aktualny stan prac naprawczych wskazując na konieczność objęcia dalszymi robotami zabezpieczającymi odcinka istniejącego muru oporowego o długości ok. 30mb. Przeprowadzono również wizję w terenie.

 

Tekst i zdjęcia: Gmina Ujsoły

{gallery}droga{/gallery}

Udostępnij Drukuj E-mail