Jakiś czas temu pisaliśmy o planach rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Rajczy.

Jedynym oferentem w przetargu była firma Wodpol Sp. z o. o. z Żywca deklarująca kwotę potrzebną do wykonania robót na 2,24 mln, podczas gdy Starostwo Powiatowe w Żywcu dysponowało kwotą. 2,1 mln zł. Konieczny termin ukończenia budowy wyznaczony był na 31 grudnia 2017. Skąd Starostwo Powiatowe uzyskało potrzebną kwotę oraz jak na dzień dzisiejszy wygląda budowa pawilonu?

„Brakująca kwota została przekazana na realizację inwestycji decyzją Zarządu Powiatu. W chwili obecnej budowa pawilonu na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy osiągnęła stan surowy – trwają roboty związane z pokryciem dachowym. Wstawione są już okna. Następnym etapem będzie montaż drzwi oraz roboty wewnętrzne. Wykonawcą inwestycji jest firma Wodpol Sp. z o.o.  Projekt parterowego budynku o powierzchni blisko 1100 m² obejmuje pokoje łóżkowe dla pacjentów, pomieszczenia sanitarne, porządkowe, magazynowe, techniczne, rozdzielnię posiłków ze zmywalnią, pomieszczenia dziennego pobytu pacjentów, pomieszczenia pracy personelu oraz zaplecze socjalne dla personelu. Budynek przystosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich." - informuje Dariusz Szatanik, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Warto przypomnieć, że Zakład jest przedsiębiorstwem o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym, w którym są udzielane stacjonarne całodobowe kompleksowe świadczenia zdrowotne dla osób starszych i przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.

Zdjęcia: Magdalena Sporek

{gallery}pawilon{/gallery}

Udostępnij Drukuj E-mail