"Szlachetna Paczka" to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna.

Idea programu "Szlachetna Paczka"opiera się na prywatnych darczyńcach, którzy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze społeczności lokalnych.  Potrzeby te są identyfikowane przez wolontariuszy i umieszczane w anonimowej internetowej bazie danych. Z tej bazy darczyńcy mogą wybrać rodzinę, której chcą pomóc i przygotować dla niej paczkę. Główną zasadą "Szlachetnej Paczki" jest pomaganie rodzinom, które chcą zmienić swoją sytuację. Rodziny włączane są do projektu według kategorii: chore/niepełnosprawne dziecko w rodzinie, rodzina wielodzietna, starość i samotność, choroba/niepełnosprawność w rodzinie, nieszczęście, samotny rodzic i inne zdarzenia losowe.

Działaniem projektu w każdym rejonie kieruje lider, koordynujący pracę drużyny wolontariuszy. Liderem "Szlachetnej Paczki" w Milówce i okolicach jest  w tym roku  Piotr Talik.  

"W naszym rejonie mamy 35 rodzin wytypowanych do obdarowania Szlachetną Paczką.  W  poprzednią niedzielę w Milówce odbyło się szkolenie dla wolontariuszy odnośnie opisu rodzin potrzebujących pomocy."- mówi wolontariusz  Przemysław Okrzesik.

"Na spotkaniu wymieniliśmy poglądy, spostrzeżenia i doświadczenia. Zwłaszcza te ostatnie były bardzo cenne dla nowych wolontariuszy. Później przyszła pora na poważne zajęcie się tym  po co się tutaj zebraliśmy. A mianowicie rodziny i ludzie w potrzebie, bo oni są najważniejsi. Przydzieliliśmy, kto pojedzie do danej rodziny (osoby) w celu przeprowadzania arkuszy. W tym roku mamy sporo rodzin potrzebujących pomocy."- podkreśla wolontariuszka Julka Zaborowska.

Wkrótce okaże się, które rodziny zostaną  przydzielone do programu. Na kolejnym spotkaniu omawiane będą listy potrzeb.

Wszystkie osoby, ktore są chętne, by zostać darczyńcami zapraszamy na stronę internetową "Szlachetnej Paczki" po 18 listopada. 

Paczki przekazywane bedą rodzinom na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

zdjęcia: Przemysław Okrzesik

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail