W dniu dzisiejszym (3 luty) na terenie działania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla powiatu żywieckiego. Prace komisji będą trwały od 3 lutego do 16 marca 2020 roku.

W otwarciu prac komisji wzięli udział między innymi: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Artur Pracki oraz przedstawiciele powiatowej komisji lekarskiej.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA DLA POWIATU ŻYWIECKIEGO:

Termin urzędowania:

od 3 luty do 16 marzec 2020 r.

Siedziba komisji:

Al. Piłsudskiego 50, 34-300 Żywiec
Przychodnia Lekarska w Żywcu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020roku (Dz. U. poz. 1981), w terminie od dnia 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2001r.,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
    1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowe, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

źródło: zywiec.powiat.pl

Udostępnij Drukuj E-mail