Premier na konferencji prasowej ogłosił stan epidemii w Polsce. 

Zapowiedziano surowe kary za łamanie kwarantanny. Kara w wysokości 5000 złotych zostanie podniesiona do 30 000 złotych. Stosując ustawę o chorobach zakaźnych, minister zdrowia wraz z wojewodami mogą wyznaczyć role personelu medycznego i innych osób w zwalczaniu epidemii. Minister wyraził nadzieję, że podjęte decyzje są decyzjami, które ratują ludzkie życia. Jednocześnie wskazano, że nie są przewidywane dodatkowe ograniczenia w handlu czy transporcie ponad te, które pojawiły się już przed tygodniem.

Wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy galeriach handlowych i przedsiębiorstwach. Zostaną otwarte w galeriach handlowych sklepy spożywcze i apteki. Będzie można również kupić środki czystości.

Szkoły zostają zamknięte do Świąt Wielkanocnych. Podczas pytań zadawanych przez dziennikarzy dowiedzieliśmy się też, że będzie możliwe wydłużenie opieki nad dziećmi.

Wybory prezydenckie nie zostaną przełożone.

 

Zgodnie z treścią ustawy, stan epidemii może (ale nie musi) wiązać się z następującymi obowiązkami:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

8) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

9) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

10) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

11) obowiązek poddania się kwarantannie;

12) miejsce kwarantanny;

13) zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;

14) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

15) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

16) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

17) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

18) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

źródło: bezprawnik.pl i Ministerstwo Zdrowia

 

zdjęcie: Kancelaria Premiera Twitter

Udostępnij Drukuj E-mail