Zapraszamy Podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej do składania wniosków o przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego „ŚLĄSKIE POMAGA”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są :

• jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne lub powiatowe) na terenie województwa śląskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,

• organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, ZOL-e lub ZOP na terenie województwa śląskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,

• przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne)prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, ZOL-e lub ZOP na terenie województwa śląskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek.

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego, poprzez dofinansowanie działań minimalizujących zagrożenia.

Wnioski należy składać:

OD 15 KWIETNIA DO 21 KWIETNIA 2020R.

Szczegóły: https://sp.rops-katowice.pl/

źródło. zywiec.pl

Udostępnij Drukuj E-mail