Przez cały okres trwania ferii zimowych, codziennie w żywieckim oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego odbywały się warsztaty przyrodnicze popularyzujące wartości krajobrazowe i przyrodnicze Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego. Z bezpłatnych warsztatów skorzystali uczniowie szkół podstawowych z powiatu żywieckiego i bielskiego poszerzając wiedzę nt. naszych trzech parków krajobrazowych. Charakterystyka piętrowego układu roślinności w Beskidach, duże drapieżniki tj. niedźwiedź, ryś, wilk i  inne zwierzęta leśne oraz zasady bezpiecznego zachowania człowieka podczas kontaktu z dzikimi zwierzętami, inżynieryjna działalność bobrów i ich wpływ na środowisko, zasady prawidłowego dokarmiania ptaków w okresie zimowym to tematy, które przybliżyły uczestnikom warsztatów wiedzę nt. piękna przyrody Żywieckiego PK, PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego.

Warsztaty obejmowały również część praktyczną, podczas której uczestnicy utrwalali zdobytą wiedzę m.in. wykonując makiety, prace plastyczne, karmniki dla ptaków, a także rozpoznawali rośliny za pomocą kluczy do oznaczania roślin.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu dziękuje wszystkim uczestnikom warsztatów i zaprasza na kolejne, które odbywają się przez cały rok w Sali dydaktycznej Oddziału lub w terenie, na obszarze parków krajobrazowych.

{gallery}FerieParki{/gallery}

 

Piotr Dziki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Oddział w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail