Informuje, że Publiczne Przedszkola na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz zostaną otwarte od 18 maja 2020r.

W tej chwili prowadzone są działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego powrotu dzieci do przedszkoli. Przywrócenie normalnego trybu pracy tych placówek wymaga wdrożenia procedur sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom i personelowi. W zależność od ilości dzieci, które będą wymagały opieki, uruchomione zostaną wyznaczone przedszkola w gminie.

W związku z nadzwyczajną sytuacją apeluję aby do placówek posłać tylko te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Szczególnie  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zastrzegam, że po konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu w/w termin może ulec zmianie, w zależności od rozwoju epidemii koronawirusa w województwie śląskim i powiecie żywieckim.

Placówki niepubliczne decyzję w sprawie terminu otwarcia podejmują we własnym zakresie.

Apeluję o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ kieruję się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych mieszkańców.

Maciej Mika
Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz

Źródło: Radziechowy-Wieprz

Udostępnij Drukuj E-mail