Litania Loretańska w połączeniu z tradycyjną pieśnią maryjną wykonaną przez Zespół Regionalny Magurzanie i zakończoną melodią Chwalcie łąki umajone na piszczałkach w wykonaniu pana Józefa Oskwarka.

Niegdyś w wielu wsiach nie było kościoła, więc dzieci oraz młodzież spotykały się przy wiejskich kapliczkach, by urządzać nabożeństwa majowe. Taką modlitwę połączoną ze śpiewaniem pieśni prowadziła najstarsza osoba z danej grupy. Każdego majowego dnia, pod wieczór, z różnych stron wioski dobiegały piękne śpiewy, które budowały niezapomnianą atmosferę modlitwy, zadumy i radości. Same kapliczki otaczano wielką czcią, dbano o nie i ustrajano je żywymi kwiatami. Stawianie kapliczek, świętych figur oraz krzyży przydrożnych przybrało masową formę w XVIII i XIX wieku, jako wyraz podziękowania za odzyskane zdrowie, za uchronienie od zarazy, głodu czy innej klęski, za wysłuchanie próśb, czy za szczęśliwy powrót z wojny. Te obiekty stawiano głównie z potrzeb duchowych oraz obrzędowo-kultowych. Obecnie nastały trudne czasy, w których nie możemy gromadzić się masowo w kościołach na nabożeństwach majowych. Dlatego proponujemy powrót do tradycji śpiewów i modlitwy do Najświętszej Marii Panny przy najbliższej kapliczce. Często kapliczki stoją zaraz przy naszym domu. Jak wspaniale będzie usłyszeć na nowo piękne maryjne pieśni niosące się pośród umajonych łąk i drzew. Dla tych wszystkich, którzy wolą modlić się w domu śpiewa nasz zespół. Zapraszamy do odmawiania wspólnie z nami litanii loretańskiej każdego majowego dnia. Bądźcie zdrowi!

Elżbieta Konior w oparciu o publikację W. Jury, Żywieckie Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, Żywiec 2000.

źródło: Zespół Regionalny Magurzanie

Udostępnij Drukuj E-mail