Nagranie w ramach XIV Płosiad Gawyndziarskich w Rajczy