Zgodnie z założeniami regulaminowymi tegorocznego, 52. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2021, Komisja oceniająca przyznaje nagrody następującym grupom:

Baciary z Cięciny - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za walory artystyczne i ekspresję inscenizacji obrzędu Dziadów z Cięciny oraz za wzrost poziomu wykonawczego grupy.
Bałamuty ze Zwardonia
- nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za zachowanie lokalnej specyfiki i odrębności w grupie Dziadów ze Zwardonia.
Gronicki z Brzuśnika -
nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za wytrwałość w poszukiwaniu etnograficznych odrębności Dziadów z Brzuśnika i wzrost poziomu wykonawczego grupy.
Harnasie z Łyngu -
za wysoki poziom formy artystycznej widowiska Dziadów Nowo-rocznych z Milówki-Łęgu oraz za bardzo dobrą muzykę.
Jukace z Zabłocia -
nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za właściwą inscenizację struktury obrzędu, stroje, maski oraz rewizyty obrzędowe.

Kamieńcoki z Milówki - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za bardzo dobrą muzykę oraz wartości ekspresyjno-artystyczne widowiska Dziadów Noworocznych z Milówki.
Pietrasianie z Pietraszki - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za zachowanie odrębności i lokalnej specyfiki grupy oraz inscenizację zgodną z tradycją, a także za znaczący wzrost poziomu wykonawczego w stosunku do lat poprzednich.
Proćpok z Kamesznicy - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za muzykę i zachowa-nie ważnych elementów lokalnej odrębności etnograficznej Dziadów z Kamesznicy.
Przebierańcy z Górnej Żabnicy - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za wysoki poziom ekspresji artystycznej i sposób jej przekazu, za bardzo dobrą muzykę oraz stroje i maski.
Romanka z Żabnicy - nagroda pieniężna w wysokości 1. 000 zł za właściwie pokazaną hierarchizację struktury obrzędu, artystyczną prezentację treści obrzędu, stroje i maski obrzędowe Dziadów z Żabni-cy.
Rozbójnicy z Szarego - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł oraz regulaminowe specjalne wyróżnienie-statuetka za całość prezentacji, jej wyjątkową, bardzo wysoką wartość etnograficzną i walory artystyczne oraz za pokazanie lokalnych odmian masek, strojów i rekwizytów, w tym endemicznej maski Maciduli.
Świerki z Prusowa - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za utrzymanie i przekazy-wanie lokalnej specyfiki i odrębności formy obrzędu z pogranicza Dolnej i Górnej doliny Soły oraz zdecydowany wzrost poziomu wykonawczego.
Wyrwicisy z Ciśca - nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł za muzykę i artystyczno-ekspresyjną formę widowiska Dziadów z Ciśca.
Pawlicjany z Lalik-Pawlicznego nie spełniają kryteriów regulaminowych. Komisja Oceniająca, doceniając wkład instruktorów w próbę rekonstrukcji grupy, przyznaje jej nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł, za próbę rewitalizacji tradycji obrzędowych Noworocznych Dziadów w rejonie Lalik.

     Ponadto Jury przyznaje następujące dyplomy uznania:

    1. Dyplom dla Cygona z Baciarów z Cięciny - za prowadzenie, choreografię tańców i inscenizację za-chowań Koni.
    2. Dyplom dla Cygonki z Przebierańców z Górnej Żabnicy za strój obrzędowy Cyganki.
    3. Dyplom dla Pachołków z grupy Pietrasianie z Pietraszki za tradycyjne, piękne stroje.
    4. Dyplom dla Cygona od Koni z grupy Bałamuty ze Zwardonia za scenę składania życzeń i piękny, ekspresyjny taniec z gospodynią.

    5. Dyplom dla heligonisty z grupy Romanka z Żabnicy za niezwykle czytelny, dobry dykcyjnie sposób przekazu życzeń noworocznych.

źródło: Regionalny Ośrodek Kultury

 


 
 

 
 

 

 
 
Udostępnij Drukuj E-mail