Coraz więcej spraw załatwiamy dzisiaj za pośrednictwem internetu. To wygodne rozwiązanie, ponieważ nie musimy wtedy udawać się do urzędu czy też do kontrahenta lub klienta samodzielnie. W sieci można przesyłać faktury, zawierać umowy, załatwiać różne sprawy urzędowe. Aby się uwierzytelnić, można wykorzystać wtedy podpis elektroniczny kwalifikowany.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpisem elektronicznym nazywa się specjalny rodzaj podpisu – uwierzytelnienia w formie elektronicznej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to grupa środków technicznych, prawnych oraz organizacyjnych, które umożliwiają potwierdzenie autentyczności dokumentów elektronicznych oraz działań online. Najwyższy poziom autentyczności cechuje podpis elektroniczny kwalifikowany. Jest on odpowiednio uwierzytelniany, a zastosowanie zaawansowanej kryptografii powoduje, że jest on niemalże niemożliwy co podrobienia. Wobec tego posługująca się nim osoba może poświadczyć nim swoje czynności – podpisanie dokumentów, złożenie ich, wnioskowanie.

Zastosowanie podpisu elektronicznego

Przede wszystkim podpis elektroniczny stosowany jest w celu podpisywania dokumentacji. Może być on używany do faktur elektronicznych, wniosków, umów, które stosowane są zarówno w obrocie B2B, jak i przekazywane są do różnych urzędów. Także używany jest on do prowadzenia wielu innych czynności, na przykład może on służyć jako sposób uwierzytelnienia przy logowaniu się do różnych serwisów internetowych, podczas zakładania własnej działalności gospodarczej przez internet, rejestracji kasy fiskalnej, załatwianiu spraw w ZUS. W odróżnieniu do Profilu Zaufanego, który jest darmową usługą oferowaną przez administrację państwową, kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny. Ma on jednak szersze zastosowanie, ponieważ może on służyć nie tylko do sygnowania dokumentów o charakterze urzędowym, lecz również do załatwiania spraw firmowych i prywatnych.

Jak uzyskać swój podpis elektroniczny?

Osoby chcące uzyskać swój podpis elektroniczny kwalifikowany, mogą zrobić to za pośrednictwem centrów certyfikacyjnych świadczących tego typu usługi. Można zamówić go na terenie całego kraju. Za podpis kwalifikowany należy zapłacić. Cena zależna jest głównie od dostawcy, okresu ważności certyfikatu podpisu elektronicznego, a także typu urządzenia używanego do składania podpisu – karta, token.

Udostępnij Drukuj E-mail