Z wielką radością informujemy, że uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej weszli w 2020 roku na 15 szczytów (wzniesień) górskich, aby zdobyć Górską Odznakę Turystyczną Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego kategorii II w stopniu srebrnym. Dokonali tego w trzy miesiące (od 10 sierpnia do 9 października 2020 roku) wędrując po Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Śląskim, Beskidzie Makowskim, Beskidach Orawskich i Pogórzu Gubałowskim.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działalności Ośrodka jest ich wsparcie, rehabilitacja i poprawa społecznego funkcjonowania przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostania w ich naturalnym środowisku.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej od dwóch lat realizowany jest program „Góroterapia", który świadomie, planowo i kompleksowo organizuje wsparcie terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o środowisko górskie ( www.goroterapia.pl ). Program terapeutyczny w ŚDS Pewel Wielka to oddziaływanie górskiej terapii zajęciowej oraz turystyki górskiej osób niepełnosprawnych. Tak rozumiana góroterapia to efekt synergii środowiska naturalnego oraz profesjonalnej terapii. Dzięki uchwale jaką podjął Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, możliwe jest zdobywanie odznak dla osób z niepełnosprawnością na bardziej dogodnych warunkach (dzień wycieczkowy wynosi dla nich 3 godziny). Dlatego osoby niepełnosprawne mogą nie tylko wędrować po górskich szlakach, ale także wyznaczać sobie coraz to ciekawsze cele turystyczne i potwierdzać ich zdobycie odpowiednimi odznakami.

Projekt „15 szczytów w 2020 roku" z powodów obiektywnych, nie mógł wystartować w zaplanowanych wiosennych terminach, gdyż od marca bezpośrednia działalność Środowiskowych Domów Samopomocy została zawieszona. Gdy pojawiła się możliwość bezpośredniego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, opracowana została w ramach góroterapii koncepcja wycieczek dostosowana do panujących warunków.

Priorytetem było jak zawsze bezpieczeństwo wszystkich uczestników dlatego wycieczki odbywały się pod opieką przewodnika górskiego, uczestnicy podzieleni byli na mniejsze grupy, wycieczki dostosowane były do możliwości psychicznych i fizycznych danego uczestnika (a gdy wymagała tego trasa, podopiecznych dzielono na dwie grupy w zależności od stopnia trudności szlaku), a ich trasy były tak zaplanowane, aby nie było na nich schronisk górskich oraz miejsc, gdzie gromadzą się turyści. Większość wycieczek odbywało się na szlakach rozpoczynających się w niezbyt odległych miejscach od Ośrodka, tak aby skrócić czas dojazdu oraz przyjazdu uczestników i były planowane w ten sposób, aby uczestnicy wspólnie przemierzali szlaki i (jeśli to było możliwe) uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w terenie. Równolegle z wycieczkami górskimi odbywały się zajęcia terapeutyczne w Ośrodku dotyczące bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowia i higieny osobistej. Dodatkowo w pracowniach organizowano zajęcia edukacyjne i plastyczne związane z przyrodą oraz turystyką.

W ramach projektu „15 szczytów w 2020 roku" uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej zdobyli następujące szczyty (wzgórza) w poszczególnych grupach górskich: Kopa Radziechowska (536 m n.p.m.) i Bukowina (511 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, Jastrzębica (758 m n.p.m.), Kępa (750 m n.p.m.) i Polana na Majówkach (650 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim, Gachowizna (750 m n.p.m.), Madejów Groń (703 m n.p.m.), Polana pod Mioduszyną (410 m n.p.m.), Polana pod Kiczorą (850 m n.p.m.), Łyska (640 m n.p.m.) i Barutka (614 m n.p.m.) w Beskidzie Makowskim, Martoša (815 m n.p.m.) w Oravskich Beskydach, Płazówka (950 m n.p.m.) i Cyrlica (896 m n.p.m.) na Pogórzu Gubałowskim oraz Kaplicówka (355 m n.p.m.) na Pogórzu Śląskim.

Wycieczki górskie są niezwykle atrakcyjną i skuteczną formą aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Wspólna wędrówka górskim szlakiem wyzwala pozytywne emocje, wpływa na współdziałanie, kształtuje relacje, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną, uczy radzić sobie z trudnościami oraz pokazuje, że możliwe jest osiąganie konkretnych celów. Uczestnicy wycieczki bardzo mocno czują się częścią grupy, a tym samym osadzają się we wspólnym świecie wartości. Identyfikacja osoby jako części większej grupy mającej wspólne cele jest niezwykle ważna w procesie terapeutycznym. Dzięki temu możemy określić siebie i umiejscowić w realizacji wspólnego działania. Wycieczka górska to także trening umiejętności społecznych, gdyż trzeba samemu lub ze wsparciem opiekuna radzić sobie w warunkach odmiennych od codziennego życia. Racjonalny wysiłek, posiłek, odpoczynek lub orientacja w terenie to tylko niektóre z sytuacji turystycznych, które uczą i wspierają naszą aktywność przydatną każdego dnia i przekładają się na lepsze radzenie sobie w codziennym życiu. Podczas przemierzania szlaku dostrzegamy swoich towarzyszy, pomagamy sobie nawzajem oraz czerpiemy radość ze wspólnego przebywania. Wędrówka to wielkie otwarcie się na świat przyrody, a dzięki temu nastawieniu możemy umiejętnie kształtować estetyczne przeżywanie piękna świata i życia. Wzmocnieniem i utrwaleniem przeżyć związanych z górską wędrówką są zajęcia terapeutyczne prowadzone w poszczególnych pracowniach Ośrodka.

Relacje ze wszystkich wycieczek oraz zajęć terapeutycznych prowadzonych w ramach projektu opisane są na stronie www.goroterapia.pl.

Udostępnij Drukuj E-mail