Kancelaria Premiera poinformowała o nowych obostrzeniach: