Klub HDK PCK przu UG Radziechowy-Wieprz zaprasza do akcji krwiodawstwa.