Stan zaawansowania prac w trzecim tygodniu listopada obrazuje poniższy film.

źródło: Mirbud