Zgłoś się do Turnieju FIFA20 o Puchar Podbeskidzia! Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego i powiatu żywieckiego.

Zgłoszenia:

https://www.esportpolska.org/zgloszenie-do-turnieju-fifa20/