Z ogromną radością piszemy o tym, że Marszałek Województwa Śląskiego przyznał stypendia w dziedzinie kultury Pani Brygidzie Murańskiej. Stypendium przyznano 20 osobom w celu wykonania dzieła z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Celem stypendium Pani Brygidy Murańskiej jest przeprowadzenie zajęć wykładowych i warsztatów oraz uwrażliwienie na tradycje i kulturę naszego regionu oraz zwrócenie szczególnej uwagi na gwarę, która w ostatnich latach umiera wraz z ludźmi.

Pani Brygida w planie ma opracowanie scenariuszy na zajęcia „gwara ponad casy” – wszystkie scenariusze dostępne będą w formie pdf. Dla każdego, kto chciałby przeprowadzić takie zajęcia w szkole czy przedszkolu. Dodatkowo Pani Brygida w lipcu przeprowadzi konsultacje społeczne dot. wiedzy na temat tradycji, kultury i gwary. Wszystko to zostanie podsumowane zajęciami warsztatowymi skierowanymi w szczególności do dzieci i młodzieży