W Ujsołach gdzieś na górze Muńcuł znajduje się szczelina, która ukrywa jaskinie wypełnioną zbójnickimi skarbami. Dwa razy do roku się otwiera. Jednym z tych dni jest Niedziela Palmowa...

Klika legend z terenów Żywiecczyzny o diabłach - przedstawicielach sił zła, buntownikach, strażnikach zbójnickich skarbów. Uciekają się do przemyślnych forteli, aby dręczyć i straszyć ludzi.