To górolski idom Świynta
Kozdo gaździna jus zajynto
Sprzonce, goni i układo
coby Świynta na bogato
przezyj, przemodlij, przejeś kapke,
upiyc kołoc, jakom babke
 
W Świynto Dyśla jus kupujom
z wiezy Judosa shybujom
A kiej zawionzujom zwony
kozde dżewko jes scepione.
 
W Piontek zaś po cichu siedzom
nie pozycom, nie pojedzom
I na łokno sie dziwajom
cy carownice mlyko nie łodbiyrajom.
 
A masełko by sie zdało
i boleści ratowało
Bo górole fsyćka wiedzom
ze kiej kapke masła zjedzom
to choroby pońdom z ciała
to z maśnicki tako kwała
 
Z rania zaś do potoka lecom
lica wodom łobmywajom
coby zdrowym byj i piyknym
zimnom wodom polywajom
Nie śmiom w ziymi grzebaj w Piontek
ani gwożdziym zbijaj deski
baby zaś nic łostrym rzezaj
coby Bogu nie daj mynki
 
Zaś w sobote lecom z rania
świyncij to co w chałpie majom
Potym bydom sie tym dzielij
z jajeśnicom przi śniodaniu
 
Prontki świyncom przed kościołym
co głowiynkem nazywajom
bydom śnik krziziyki robij
i do niwki nawbijajom
 
Bo to wozne coby ziymia
latoś dobrze łobrodziła
Tymu kozdy gazda bocy
by kocanka go chroniła
 
A w Niedziele Alleluja!
Wyśpiywujom w groniu, w chyzu
Bo Jezusek dziś zmartwykstoł
I nie wisi jus na krzizu
 
A zaś potym po Niedzieli
zaś cakajam młodzi, starzy
bo fto wodom sie łoblyje
tymu sie zaś dobrze darzy
 
A dziywcynta wycakujom
coby mokre miej warkoce
Kciały by sie latoś wydaj
No to niek sie dzieje co kce
 
To Wielganoc u góroli
na żywieckij haw dziedzinie
Boccie fsytki zwyki stare
to tradycyja nom nie zginie!
 
Ułożyła Dorota Gryglak
Udostępnij Drukuj E-mail