Bez komentarzy

W miniony wtorek 29 listopada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie wojewody śląskiego i śląskiego kuratora oświaty z samorządowcami. W konferencji uczestniczył Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu bielskiego i żywieckiego. W spotkaniu poświęconym realizacji reformy edukacji wziął udział I Wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz Wicekurator Oświaty Dariusz Domański i Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka.

Podczas konferencji przedstawiono m.in kalendarium czynności samorządu oraz harmonogram wdrażania reformy. Dyskusja i szereg pytań, jakie pojawiły się w drugiej części spotkania świadczy o tym, iż planowane zmiany pozostawiają jeszcze wiele do życzenia.

Czy polska szkoła zyska na reformie?

Minister Anna Zalewska przekonuje, że tak. W wizji szefowej MEN nauczyciele nie stracą pracy, a uczniowie na zmianach skorzystają. 8 listopada rząd przyjął projekty ustaw wprowadzających reformę edukacji - w tym zmiany w strukturze szkół. Chodzi o dwa projekty ustaw: Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe.

Co oznacza to w praktyce?

Reforma edukacji w pigułce:

Podstawowa zmiana dotyczy wprowadzenia nowego ustroju szkolnego. Docelowo czeka nas:

* 8-letnia szkoła podstawowa

* 4-letnie liceum ogólnokształcące

* 5-letnie technikum

* 3 - letnia branżowa szkoła I stopnia

* 2- letnia branżowa szkoła II stopnia

* 3 - letnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

* szkoła policealna

Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się już od roku 2017/2018. 1 września 2017 roku uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy gimnazjum.

Co dalej z gimnazjami?

Podczas wtorkowej konferencji przedstawiono kilka możliwości przekształceń gimnazjum. Istnieją następujące możliwości:

*przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową lub włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej

*przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące lub technikum lub włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub technikum

*przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia

Ile to kosztuje?

Prawdopodobne wydatki na zwiększoną liczbę oddziałów klas siódmych wyniosą 66 mln zł. MEN zapewnia, iż taką kwotę gwarantuje w subwencji. W 2017 roku w subwencji przewidziana będzie kwota około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy. MEN planuje także corocznie przeznaczyć dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4 procent subwencji - roczna kwota tej rezerwy to około 168 mln zł.  Od 2017 roku subwencją oświatową objęte będą także dzieci 6-letnie w przedszkolach - samorządy mają otrzymać na ten cel 1 mld 436 mln zł.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły