Bez komentarzy

W miniony poniedziałek 5 grudnia 2016 premier Beata Szydło gościła w Bielsku - Białej i w Kętach. W spotkaniu z premier Szydło w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku - Białej udział wziął Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, a także reprezentanci samorządów z powiatu żywieckiego i bielskiego. Poniedziałkowa wizyta premier Szydło okazała się być bardzo owocna i być może przełomowa dla jednej z ważniejszych dla naszego regionu spraw: towarzyszący premier Szydło minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał decyzję o rozpoczęciu prac związanych z inwestycjami drogowymi. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Żywiecczyzny, bowiem tym samym zapadła pozytywna decyzja dotycząca budowy „obejścia Węgierskiej Górki”.

Starostwo Powiatowe Żywiec

"- Przyjechaliśmy dzisiaj do Bielska-Białej, aby ogłosić ważną decyzję dla regionu. Decyzję, na którą Podbeskidzie, Małopolska i Śląsk czekały wiele lat. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że budowa S1 przyczyni się do rozwoju tego regionu, poprawi komunikację "- powiedziała premier Beata Szydło podczas spotkania z samorządowcami w Bielsku - Białej.

„- Kierowane do realizacji odcinki dróg mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo oraz przepustowość i płynność ruchu w regionie. Nowe inwestycje wpłyną także na wzrost komfortu jazdy. Ułatwią dojazd do portu lotniczego w Pyrzowicach i autostrady A1. Nie bez znaczenia jest również to, że dzięki tym zadaniom uzyskamy ekspresowe połączenie ze Słowacją” – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Planowany czas realizacji inwestycji S1 wraz z dwoma tunelami to 2021 rok. Koszt budowy wyniesie około 1,5 mld zł.

Z informacji przekazanych nam przez Wójta Gminy Węgierska Górka Piotra Tyrlika wiemy, iż w trzecim kwartale 2017 roku - być może szybciej - zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi S1; po wyłonieniu wykonawcy w 2018 roku ruszą prace. Jednocześnie Wójt Gminy Piotr Tyrlik zaprosił Panią Premier Beatę Szydło do gminy Węgierska Górka na przysłowiowe „wbicie pierwszej łopaty”, czyli uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych.

„- Dziękuję Pani Premier Beacie Szydło, Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi Stanisławowi Szwedowi oraz posłom z Podbeskidzia za ogromne starania w zakresie realizacji budowy drogi S1. Liczymy na to, że wszystkie prace będą realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. To z pewnością piękny prezent na Gwiazdkę dla mieszkańców gmin Węgierska Górka i Milówka” - powiedział po spotkaniu w rozmowie z nami Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Ten odcinek drogi ekspresowej S1 przebiegać będzie w granicach administracyjnych gmin: Radziechowy Wieprz, Węgierska Górka i Milówka na terenie powiatu żywieckiego w województwie śląskim. Odcinek obejścia Węgierskiej Górki połączy wcześniej zrealizowane odcinki: Żywiec-Przybędza z odcinkiem Milówka-Szare.

Zadanie to jest ostatnim etapem budowy drogi ekspresowej S1 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń.  I etap polegał na budowie drogi jednojezdniowej od Żywca do Zwardonia. Etap II obejmuje budowę drogi ekspresowej dwujezdniowej od Bielska Białej do Żywca (północno-wschodnia obwodnica Bielska Białej – oddana do ruchu, odcinek Bielsko-Biała - Żywiec w trakcie realizacji). III etap zakłada budowę nowej drogi na odcinku Przybędza-Milówka, która przejmie funkcje trasy tranzytowej w nawiązaniu do realizacji autostrady D3 po stronie słowackiej.

Drogę zaprojektowano o przekroju jednojezdniowym, a na odcinku między tunelami oraz w tunelach zaprojektowano przekrój dwujezdniowy (tunele dwururowe).

Z uwagi na górski charakter trasy, występuje konieczność budowy wielu obiektów inżynierskich. Najdłuższe z nich to dwa podwójne tunele długości ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Białożyński Groń oraz estakady nad dolinami potoków górskich.

To kolejna pozytywna wieść w sprawie „obejścia Węgierskiej Górki”. Przypomnijmy - 1 grudnia Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik w Svrcinovcu - gminie partnerskiej - podpisał porozumienie w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z planowanym uruchomieniem międzynarodowego ruchu samochodów ciężarowych przez zurbanizowane tereny przygranicznych gmin - Węgierskiej Górki i Svrcinovca.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły