Bez komentarzy

W miniony poniedziałek 30 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa, której przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata. W konferencji uczestniczył także Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Żywieckiego. Podczas spotkania zaprezentowano i podsumowano dwuletnią działalność Rady Powiatu.

Jednym z największych sukcesów dwóch lat kadencji Rady Powiatu jest rozpoczęcie budowy nowego szpitala powiatowego, który zapewni kompleksową opiekę zdrowotną w regionie. Szpital ma przyjąć pierwszych pacjentów już na wiosnę 2018 r. Jednocześnie Starostwo Powiatowe dba o bieżące potrzeby chorych. W ciągu ostatnich dwóch lat w szpitalu przy ul. Sienkiewicza powstało nowocześnie wyposażone centrum diagnostyczne oraz zrewitalizowano przyszpitalną poradnię ginekologiczno-położniczą. W lipcu 2016 roku uruchomione zostało wysokiej klasy Centrum Diagnostyczne, które mieści się przy Szpitalu Powiatowym w Żywcu. Z pomocą firmy Helimed centrum wyposażono w najnowocześniejszy sprzęt: aparat służący do tomografii komputerowej, cyfrowy RTG, a także otwarto pracownię rezonansu magnetycznego.

Na utrzymanie i modernizację dróg w latach 2015–2016 Powiat Żywiecki wydał blisko 18 milionów złotych. Dzięki tym środkom wybudowano bądź wyremontowano kilometry nawierzchni drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Środki przeznaczono również na remonty i odbudowę obiektów mostowych oraz na zabezpieczanie osuwisk. W efekcie wykonanych prac nie tylko znacznie poprawił się komfort jazdy, ale przede wszystkim wzrosło bezpieczeństwo na drogach Powiatu Żywieckiego.

Inwestycje w kilku przykładowych gminach: (wymieniony spis nie obejmuje inwestycji w pozostałych gminach powiatu żywieckiego)

* gmina Jeleśnia: remonty - drogi w Mutnem, parkingu i drogi w Sopotni Małej, obiektu mostowego w Pewli Wielkiej.

* gmina Milówka: remonty - drogi powiatowej Milówka–Rajcza, obiektu mostowego w Kamesznicy – okolice szkoły.

* gmina Rajcza: remont drogi Sól-Nieledwia, zabezpieczenie koryta potoku w Prusowie, wykonanie muru oporowego w Rycerce Górnej, zabezpieczenie osuwiska.

* gmina Radziechowy - Wieprz: remont drogi na Wajdówkę, budowa obiektu mostowego w Juszczynie, remont obiektu mostowego w Bystrej.

* gmina Węgierska Górka: budowa chodnika w Cięcinie, remont przyczółków mostu w Żabnicy, wykonanie muru oporowego w Żabnicy.

* gmina Ujsoły: remont przyczółków mostu - okolice skrzyżowania na Soblówkę, remont drogi w Złatnej.

Górskie krajobrazy Żywiecczyzny to idealne warunki do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Imprezy organizowane przez Starostwo Powiatowe szczycą się międzynarodowym uznaniem, z roku na rok przyciągając coraz więcej uczestników. I dla przykładu - Półmaraton Żywiecki w roku 2015 przebiegło 1850 osób, w roku 2016 – 2244 biegaczy. Przyznawana rokrocznie Nagroda Starosty Żywieckiego wspiera najlepszych sportowców z regionu. Wśród nagrodzonych w 2016 roku znaleźli się m.in. Sebastian Kawa – wielokrotny mistrz świata w sportach lotniczych i Magdalena Gwizdoń – 3. miejsce w Mistrzostwach Świata Seniorów w biathlonie.

Priorytetami działalności Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji w Starostwie są wspieranie lokalnej twórczości, rozwijanie i podtrzymywanie świadomości patriotycznej, wzmacnianie więzi łączących lokalną społeczność oraz promocja turystyki w regionie.

Przykładowe działania Wydziału:

„Ocalić od zapomnienia – ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego”

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych

Zloty Turystyczno - Ekologiczne "Czyste Góry"

Zasłużony dla Powiatu Zywieckiego

Dożynki diecezjalno - powiatowe

Zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego realizowane są poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi służbami i jednostkami straży pożarnej oraz policji. W obecnej kadencji podejmowane były działania mające na celu wzrost bezpieczeństwa publicznego. Działania te obejmowały:

* dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

* dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu

* dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

* wsparcie realizacji zadać PTTK, WOPR, GOPR

Do zadań o najistotniejszym znaczeniu, jakie postawił sobie Zarząd obecnej kadencji, zaliczono konieczne zmiany w zarządzaniu oświatą powiatową, na którą składają się wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i szkolne schroniska młodzieżowe. Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk podkreślił, iż nadrzędnym ponadto celem Zarządu jest osiągnięcie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz stworzenie przyjaznej infrastruktury edukacyjnej.

Druga połowa obecnej kadencji to przygotowanie oświaty powiatowej do nowych wyzwań wynikających zarówno z planowej reformy oświaty jaki i  z ambitnych planów Zarządu Powiatu, aby zrealizować  wielomilionowe inwestycje w infrastrukturze oświatowej. Wykonano już kompletną dokumentację projektową na modernizację 52 pracowni w dziewięciu szkołach zawodowych. Do wyremontowania w 2017 r. jest 27 pracowni, w których następnie zostanie zrealizowany projekt z EFS.  Ponadto przygotowano dokumentację projektową na kompleksową termomodernizację czterech jednostek oświatowych: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu. Łącznie na powyższe inwestycje Zarząd Powiatu planuje przeznaczyć ponad 24 mln zł.

Promocja zatrudnienia, aktywizacja lokalnego rynku pracy oraz pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym stanowią ważny element strategii Powiatu Żywieckiego. Zadania te realizowane są głównie poprzez działalność Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W okresie ostatnich dwóch lat w powiecie żywieckim nastąpił dynamiczny spadek bezrobocia. W naszym regionie jest on wyższy od średniej krajowej. Na chwilę obecną stopa bezrobocia w Polsce jest niższa o 0,8 % od stopy bezrobocia w powiecie, podczas gdy na koniec listopada 2014 r. różnica ta wynosiła 1,8 %. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu również zmalała - aż o 2180 osób, tj. o przeszło 32 %.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły