Sporo obaw w ostatnim czasie narosło wokół realizacji tak ważnej dla mieszkańców inwestycji. Otóż informujemy, iż na wniosek Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Michała Mendroka z dnia 30 stycznia 2017 roku zawieszone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, odcinek Przybędza - Milówka." Powyższy wniosek inwestor uzasadnia koniecznością uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Tym samym ze strony Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zawieszenie postępowania jest formalnością administracyjną związaną z uzupełnieniem dokumentacji. Na chwilę obecną cała procedura związana z realizacją inwestycji "obejścia Węgierskiej Górki" realizowana jest terminowo.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły