Bez komentarzy

W miniony czwartek 9 lutego w Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie uchwały antysmogowej. Jego organizatorem był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy współpracy Urzędu Miejskiego oraz ATH. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu oraz środowisk akademickich.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik.

Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Łukasz Tekeli szeroko przedstawił założenia projektu uchwały antysmogowej, zachęcając gminy i powiaty do zgłaszania wszelkich uwag i postulatów, na co mają czas w lutym. Jaki postulat przedstawi gmina Węgierska Górka?

 

Przypomnijmy - wśród najważniejszych założeń uchwały antysmogowej znajduje się wprowadzenie zakazu używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery, czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych. Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej mają objąć całe województwo śląskie i obowiązywać w całym roku kalendarzowym. Pożądanym sposobem ogrzewania budynków w województwie śląskim jest ciepło systemowe oraz ogrzewanie gazowe.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły