W minioną środę  1 marca w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu uroczyście rozpoczęto działalność Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości". W wydarzeniu wziął udział m.in Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny, wójtowie powiatu żywieckiego oraz gospodarz Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor.  Celem  Klastra Energii "Żywiecka Energia Przyszłości" jest niezależność energetyczna Żywiecczyzny i ograniczenie niskiej emisji do poziomu bezpiecznego dla zdrowia.

Według Burmistrza Miasta Żywca osiągnięciu niezależności służyć ma m.in. optymalizacja zużycia i wykorzystania energii w regionie poprzez ograniczenie zakupu paliw oraz energii, a także rozwój jej odnawialnych źródeł. Aby zmniejszyć poziom niskiej emisji, Klaster chce wspierać stosowanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem surowców lokalnych, biomasy, w rozproszonych źródłach energii.

„Przy realizacji takich zadań najważniejsze są pieniądze. Słyszymy, że aby poprawić jakość powietrza, należy zmienić paliwo. Nikt nie wskazuje jednak alternatywy. W ramach Klastra chcemy stworzyć platformę zakupową i pośredniczyć przykładowo w zakupie węgla dobrej jakości, który byłby rozprowadzany wśród mieszkańców w cenach zbliżonych do gatunków szczególnie szkodliwych" - wyjaśnił Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor.

Klaster zamierza też uzyskać możliwość negocjowania tańszej taryfy grzewczej, która obowiązywałaby w nocy. „Chcemy negocjować ceny gazu lub oleju napędowego. Chcemy stworzyć instalacje, które przyniosą nowe możliwości, przykładowo odgazowanie odpadów. Nasze działania mają przynieść mieszkańcom Żywiecczyzny obniżenie cen energii i zanieczyszczenia powietrza" - podkreślił Burmistrz Miasta Żywca.

Wszelkie działania w dziedzinie energetyki i poprawy jakości powietrza są długofalowe: „Nie można jednak czekać z ich zainicjowaniem, gdyż sytuacja z jakością powietrze jest dramatyczna. Będziemy starali się, aby sprawy potoczyły się jak najszybciej. Platforma zakupowa powinna zostać uruchomiona jeszcze w tym roku, a inne działania w przeciągu czterech, pięciu lat powinny zacząć przynosić pożądane efekty" - zaznaczył Burmistrz.

Na temat roli i znaczenia Klastra Energii w przebudowie lokalnej energetyki oraz ograniczenia niskiej emisji na obszarze Żywiecczyzny referat wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Popczyk. Główne projekty, które przedstawiono podczas konferencji,   dotyczyły powstania wspólnej platformy zakupowej, której zadaniem będzie m.in. sprzedaż dobrej jakości paliw stałych np. węgla po wynegocjowanych, obniżonych cenach. Adam Gorszanów prezes Grupy CZH zaprezentował elektrofiltr kominowy, który instalowany na wylocie komina, może w znaczący sposób ograniczyć wypuszczanie do atmosfery niebezpiecznych pyłów m.in. PM10.

Klaster Energii "Żywiecka Energia Przyszłości" formalnie powołano 9 lutego 2017 roku  poprzez podpisanie umowy, dotyczącej współpracy uczestników. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który pełni rolę Lidera Klastra, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako reprezentant środowiska naukowego, lokalni przedsiębiorcy oraz firmy z branży energetycznej i IT, m.in. Tauron Dystrybucja, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., spółka i-Energia. Organami Klastra jest Rada, w skład której wchodzi przedstawiciel każdej instytucji, która podpisała umowę. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca. Kolejnym organem jest Komitet Zarządzający, który pełni rolę Zarządu tj. podejmuje decyzje w bieżących sprawach oraz współpracuje z Radą Klastra. Przewodniczącym Komitetu Zarządzającego został Janusz Michałek – Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/ ZMGE Żywiec. Biuro Klastra znajduje się w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Należy podkreślić, że zainteresowanie żywieckim Klastrem jest bardzo duże, w związku z czym w marcu br. planowane jest przyjęcie kilkunastu, nowych podmiotów, w tym pozostałych gmin Żywiecczyzny oraz firm m.in. Grupy Żywiec S.A. Browar w Żywcu, Żywiec Zdrój S.A., Infonet Projekt.

 

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły