Bez komentarzy

W minioną środę 8 marca w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce gościła delegacja z Czech, z gminy Komorni Lhotka. W spotkaniu uczestniczył mi.in starosta Kom. Lhotka Miroslav Hampel oraz Halina Zientkova. Czeską delegację w Urzędzie Gminy powitał Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik wraz ze swoim zastępcą Marianem Kurowskim.

Celem spotkanie było nawiązanie współpracy partnerskiej między gminami, w szczególności w zakresie możliwości realizacji Projektów typu A w Euroregionie Beskidy w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Wniosek typu A charakteryzuje się tym, iż gminy partnerskie muszą podejmować to samo działanie: jest to najczęściej działanie równoległe - np. te same ścieżki rowerowe powstają w obu partnerskich gminach. Podkreślić należy, iż tego typu projekty punktowane są najwyżej i mają największą szansę powadzenia. Dlatego pozyskanie partnera jest niezwykle istotne. W stosunku do czeskiej gminy Komorni Lhotka - gmina Węgierska Górka jest gmina dużą, ma też większe możliwości rozwoju. Wniosek typu A mówi o projektach do 30 tys. euro.

W Węgierskiej Górce i partnerskiej gminie Komorni Lhotka powstać miałyby ścieżki na szlaku historycznym Kraków - Wiedeń, w praktyce byłoby zagospodarowanie terenów koło Cesarki. Mogą to być również tereny, które w pewnym stopniu, np. kulturowym czy historycznym - do Cesarki nawiązują.

Dokumenty dotyczące Projektu typu A będą złożone w maju, a Partnerem Wiodącym została czeska gmina.

Po spotkaniu czeska delegacja udała się na krótki spacer po Trakcie Cesarskim w Węgierskiej Górce, a Starosta Komorni Lhotka odwiedził m.in Ośrodek Promocji Gminy.

Zdjęcia WGmedia.eu

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły