Bez komentarzy

Rusza realizacja programu Interreg Polska Słowacja 2014 - 2020. Jego celem jest wspólna ochrona pogranicza oraz zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Projekt będzie obejmował 14 gmin polskich i słowackich: Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz, Milówka, Rajcza, Ujsoły, Novot, Zakamenne, Oravska Lesna, Nova Bystrica, Stara Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oscadnica i Skalite.

W ramach projektu wypracowana zostanie szczegółowa strategia promocji terenu pogranicza. Atrakcyjna oferta turystyczna wraz z kompleksową strategią promocji regionu stanowić będą podwaliny do wypracowania wspólnej marki terytorialnej, która pozwoli na rozwój i zacieśnienie współpracy pomiędzy zrzeszonymi gminami. Marka ta stanie się wizytówką regionu w kraju i za granicą.

Projekt odpowiada na potrzebę rozszerzenia, uatrakcyjnienia i podporządkowania oferty turystyczno - kulturalnej na terenach pogranicza polsko - słowackiego. Wzrost zainteresowania regionem przełoży się na większą liczbę odwiedzających turystów, a to z kolei będzie miało pozytywny i długoterminowy wpływ na rozwój obszaru oraz dobrobyt mieszkańców.

Program zakłada także stworzenie bazy atrakcji kulturalnych i przyrodniczych dostępnych w całości na stronie internetowej. Przygotowane zostanie 120 opisów i propozycji spędzenia wolnego czasu. Propozycje te zostaną pogrupowane tematycznie według odbiorców, do których kierowana jest promocja. Taka baza wpłynie na wizerunek regionu jako bogatego w atrakcje. Będzie to pierwsza tego typu tak kompletna, spójna wizualnie i opisowo baza, znajdująca się w jednym miejscu. Poszczególne atrakcje będą promowane w mediach ogólnopolskich i słowackich.

Tereny pogranicza polsko - słowackiego obfitują w szlaki turystyczne, ale miejscowi znają więcej atrakcyjnych tras. Dlatego w założeniu projektu wpisane zostało wytyczenie 37 nowych tracków GPR.

Na podstawie pakietów atrakcji powstaną broszury informacyjne dedykowane wszystkim grupom docelowym, które będą dostępne w każdym centrum informacji turystycznej gmin biorących udział w projekcie. Przygotowane zostanie także 16 spotów reklamowych promujących najistotniejsze wydarzenia kulturalne i zasoby naturalne.

Długofalowym efektem współpracy między gminami zrzeszonymi w projekcie będzie wypracowanie wspólnej marki lokalnej - na kształt Beskidzkiej Piątki lub Trójwsi.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły