Bez komentarzy

Niezwykle gorąca atmosfera towarzyszy wprowadzaniu w życie reformy oświaty, a dotyczy to zwłaszcza Szkoły Podstawowej na Podlesiu w Żywcu, na której przeniesienie do budynku Gimnazjum na Zabłociu zgody nie wyraziła część rodziców. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ.

W minioną środę 29 marca Kuratorium Oświaty wydało negatywną opinie odnoście reorganizacji szkół we wspomnianym zakresie. Skutkiem tej decyzji - budynek Gimnazjum nr 1 w Żywcu, będący placówka nowoczesna i komfortową, po wygaśnięciu klas gimnazjalnych - stałby pusty.

„Pragnę Państwa poinformować, że Śląska Kurator Oświaty pomimo wcześniejszych uzgodnień i zatwierdzonej sieci szkół w związku z nową reformą systemu edukacji nie wyraziła zgody na to, aby w budynku po likwidowanym Gimnazjum nr 1 przy ul. Dworcowej była wspólna szkoła podstawowa dla części dzielnicy Zabłocie i dzielnicy Podlesie. Zgodnie z decyzją Kurator w chwili obecnej dzieci z Podlesia oraz część dzieci z Zabłocia powinna uczęszczać do Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Podlesie 63.

Burmistrz Miasta Żywca, radni Rady Miejskiej oraz duża część mieszkańców dzielnicy Zabłocie wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tej decyzji, jako nieuzasadnionej, nielogicznej i godzącej w interesy mieszkańców tej części miasta. Nie może być tak, że nowoczesny budynek po Gimnazjum nr 1, rozbudowany i zmodernizowany, będzie stał pusty, a dzieci będą „upychane” w Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1, gdzie zapewne wystąpi nauka w systemie dwuzmianowym. Nie wyobrażamy sobie, aby budynek, w którym wcześniej funkcjonowało Gimnazjum im. Jana Pawła II, został zlikwidowany jako placówka oświatowa, ponieważ godzi to w nasze poczucie dumy z dokonanego wcześniej wyboru patrona szkoły. Proszę mieszkańców dzielnicy Zabłocie, a także pozostałych dzielnic Żywca o poparcie naszych działań w celu logicznego zagospodarowania budynku po likwidowanym Gimnazjum nr 1 w Żywcu.

O pozostawienie Szkoły Podstawowej w Podlesiu walczyła grupa kilku osób. Za jej przeniesieniem do nowoczesnego budynku Gimnazjum nr 1 byli: dyrekcja szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Związek Zawodowy „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz zdecydowana większość mieszkańców dzielnicy Podlesie.

Nie pozwolimy na to, by na decyzji Kurator, traciła większość mieszkańców obu dzielnic. Zrobimy wszystko co możliwe, aby szkoła z Podlesia została przeniesiona do Zabłocia, dbając jednocześnie o tym, aby budynek przy ul. Podlesie 63 w dalszym ciągu był wykorzystywany do działalności edukacyjnej i kulturalnej” - w tej sprawie oficjalne oświadczenie wydał więc Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor.

Przedostatni dzień marca przyniósł nowe rozwiązania - udało się bowiem w tej kwestii osiągnąć kompromis. Burmistrz Miasta Żywca informuje o jego ustaleniach:

Film: Urząd Miasta Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły