Bez komentarzy

W miniony piątek 31 marca w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu odbyła się konferencja dotycząca przyjęcia nowych członków Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Podczas konferencji do Klastra przystąpiło ponad 20 podmiotów. Oprócz kolejnych gmin powiatu żywieckiego oraz pierwszych Partnerów do grona Uczestników Klastra wstąpił również m. in. ŻYWIEC ZDRÓJ S.A. oraz INFONET PROJEKT S.A.

„Dziś mamy następny krok, który założyliśmy na mapie realizacji klastra, czyli oficjalnie wszystkie gminy, które podjęły uchwały Rad Gmin przystępują do klastra i będzie z nimi podpisywana już formalna umowa. Również przyjmujemy dziś kolejnych członków i partnerów. Po dzisiejszym dniu będziemy jednym z największych klastrów w Polsce, bo w nasz skład wejdą 44 instytucje (...). Dziś będą również prezentowane kolejne projekty małe i większe, ale z pewnością będzie to interesować mieszkańców. W ostatnim czasie bowiem było dużo pytań - kiedy zaczną się jakieś konkrety? Jednym z projektów jest wspólna platforma zakupowa dotycząca każdego z mieszkańców, następnie ruszy projekt Słoneczna Parafia i szereg projektów edukacyjnych. Wspólnie będziemy realizować z CZH koncepcję elektrofiltrów (...). Zainteresowanie elektrofiltrami jest dość spore, szacujemy, że wkrótce zainstalujemy ich nawet kilkaset. Zaczynamy także małe projekty dotyczące oszczędności energii na oświetleniu w samorządach - to są może drobne pieniądze, ale w skali powiatowej to znaczne oszczędności.” - powiedział Janusz Michałek, Wiceprezes KSSE, Przewodniczący Komitetu Zarządzającego Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości".

Zdj. WGmedia.eu

„Energia przyszłości dla Żywiecczyzny jest bardzo istotna i mamy nadzieję, że wszyscy na tym skorzystamy, szczególnie w idei niskiej emisji. (...) Wcale nie jest to bajka, że Żywiecczyzna może być niezależna energetycznie. Gmina Węgierska Górka przystępuje do klastra głównie z myślą o grupie zakupowej - myślimy przede wszystkim o możliwości zakupu tańszego paliwa dla naszych mieszkańców (...)" - poinformował obecny na konferencji Zastępca Wójta Gminy Węgierska Górka Marian Kurowski.

Klaster Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” formalnie powołano 9 lutego 2017 r., poprzez podpisanie umowy cywilno – prawnej, dotyczącej współpracy uczestników. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów, w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który pełni rolę Lidera Klastra, Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jako reprezentant środowiska naukowego, lokalni przedsiębiorcy oraz firmy z branży energetycznej i IT, m.in. Tauron Dystrybucja, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., spółka i-Energia.

Zdj. WGmedia.eu

Klaster energii stanowi cywilnoprawne porozumienie, którego nieodłącznymi elementami są wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania. Jednocześnie, konstrukcja Klastra może uwzględniać prowadzenie działalności dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Klaster energii reprezentuje koordynator, w tym przypadku Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu.

Podjęte działania doprowadzą do realizacji wspólnych projektów i zadań pozainwestycyjnych (najważniejszy to Ponadgminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji koordynowany przez Związek) oraz indywidualnych inwestycji gmin. Planowane jest również tworzenie tzw. lokalnych spółdzielni energetycznych oraz współpraca z największymi firmami na Żywiecczyźnie na rzecz zmiany wizerunku na przyjazny ekologicznie.

 

Udostępnij Drukuj E-mail