1 komentarz

Umowa na dostawę i montaż zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej została podpisana w miniony czwartek 30 marca w Urzędzie Miejskim w Żywcu. Partnerem jest firma PIXEL Sp. z o.o. z Osielska zajmująca się dostawą, instalacją i wdrożeniem zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na terenie miasta.

Co to znaczy?

W ramach tego zadania zamontowanie zostanie 8 elektronicznych tablic przystankowych, które będą wyświetlać informacje o przyjazdach autobusu w czasie rzeczywistym.  Jednocześnie stworzona zostanie specjalna strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne, na których podróżni będą mogli sprawdzać rzeczywistą prognozę odjazdów dla wszystkich przystanków i aktualny rozkład jazdy. Wartość umowy – 1.986.450,00 zł, tj. blisko 2 mln zł, środki unijne na to zadania to niecałe 1,4 mln złotych, natomiast wkład własny miasta to ok. 0,6 mln zł.

Dostawa i montaż systemu informacji pasażerskiej realizowany jest w ramach Projektu p.n. „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”. Wartość całego Projektu to niecałe 11 milionów złotych. Dofinansowanie unijne wyniesie ponad 7,5 miliona złotych. Wkład własny miasta to przeszło 3,4 miliona złotych.

Podpisy pod umową złożyli: Burmistrz Antoni Szlagor oraz Skarbnik Bogusława Gardaś reprezentujący Miasto Żywiec, oraz Prezes Zarządu PIXEL Leszek Cyrankowski. Ustalony w umowie czas realizacji zadania wynosi 8 miesięcy.

Udostępnij Drukuj E-mail