Bez komentarzy

Gmina Rajcza realizuje projekt pod nazwą „Wspólna Promocja Pogranicza/ Spolocna propagacia prihranicnej zony” współfinansowany ze  środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 realizowany przez Gminę Rajczę przy współpracy Gminy Nová Bystrica. Celem tego projektu jest rozszerzenie, uatrakcyjnienie i uporządkowanie oferty turystczno - kulturalnej na terenach pogranicza polsko - słowackiego. Pomysł na projekt zrodził się lokalnie i stworzyli go sami mieszkańcy okolicznych wsi, ludzie z pasją, zauroczeni bogactwem tutejszej kultury i pięknem otaczających ich gór. Projekt ten obejmie 14 gmin widocznych na mapie projektu.

 

W ramach promocji i współpracy zostanie przygotowany rajd rodzinny oraz stworzona strona internetowa, która będzie proponować pakiety turystyczne podzielone porami roku oraz inne atrakcje widoczne na powyższej infografice.

Rajcza ze względu na położenie i doświadczenie w realizacji projektów transgranicznych pełni rolę lidera.

W dniach 22-23 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rajczy odbyły się dwudniowe kreatywne warsztaty zainicjowane przez gminę Rajcza. Warsztaty prowadziła Izabela Bernau-Lawniczak - projektantka usług i produktów. W pięcioosobowych zespołach uczestnicy warsztatów przeszli przez kilkuetapowy proces generowania pomysłów na nazwę. Celem zajęć było sporządzenie wielkiego banku słów, który będzie "trampoliną" do tego, by wygenerować nazwę dla przyszłego produktu transgranicznego, mającego za zadanie promocję gmin. Wybrane hasła to m.in: natura, kultura, ekologia, wiara, folklor, tradycja i wypoczynek.  Założeniem tego projektu ma być współpraca pomiędzy wszystkimi gminami, a nie rywalizacja. Gminy mają wymieniać się informacjami o lokalnych atrakcjach, ciekawych szlakach i wydarzeniach kulturalnych. Dzięki tym informacjom turyści oraz mieszkańcy innych gmin będą mieć łatwy dostęp do wydarzeń z całego pogranicza polsko - słowackiego.

Gminie Rajcza, tak jak innym gminom zależy, by wspólnie z mieszkańcami wzbogacać nasz region. W tym celu powstała anonimowa ankieta pod nazwą „Turystyka na terenie pogranicza polsko-słowackiego.” Wszystkie uzyskane z niej informacje będą wykorzystane w celu wybrania i promocji wydarzeń oraz atrakcji obszaru transgranicznego. Działania te będą miały na celu stworzenie bazy atrakcji turystycznych zarówno dla mieszkańców, jak i nowych i powracających turystów.

Pomóżmy innym odkryć piękno naszego regionu i wypełnijmy ankietę - link

Zdjęcia : Magdalena Sporek

 

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail