Oceny: (2 razy)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Jeszcze przez kilka godzin będzie można oddać swój głos na Budowę Szpitala Powiatowego w Żywcu. Inwestycja znalazła się w zaszczytnym gronie nominowanych w Konkursie na Top Inwestycje Komunalne 2017. Podczas konkursu wyłonione zostaną najlepsze przedsięwzięcia realizowane przy współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Zwycięzców poznamy podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w dniach 10-12 maja 2017 r.

Szósta edycja konkursu Top Inwestycje Komunalne, organizowanego przez Grupę PTWP i PortalSamorzadowy.pl, będzie wyjątkowa. Jak co roku wyłaniane zostały inwestycje odważne i prorozwojowe, jednak tym razem postawiono wyłącznie na takie projekty, które powstały przy współpracy sektora publicznego z prywatnym.

Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017 – Edycja Specjalna jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz docenianie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces. Przy ocenie projektów zwracano uwagę na szereg kryteriów:

  • montaż finansowy (w tym skala udziału partnera prywatnego),
  • efekt prorozwojowy inwestycji,
  • rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
  • nowatorstwo,
  • współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
  • aktywne gospodarowanie majątkiem.

Tegoroczna edycja konkursu dotyczy inwestycji oddanych do użytku w latach 2006-2016, zrealizowanych przez samorządy (spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST), ale wyłącznie we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji.

Na Budowę Szpitala Powiatowego w Żywcu można zagłosować tutaj.

Udostępnij Drukuj E-mail