Bez komentarzy

Wiele emocji wzbudziło otwarcie odcinka D3 Svrcinovec - Skalite u naszych południowych sąsiadów, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy komfortu podróżowania nas wszystkich. Jednak pozostało pytanie - co dalej z „obejściem Węgierskiej Górki"?

Uspokajamy - przygotowanie do realizacji budowy tzw. ”Obejścia Węgierskiej Górki” znajduje się już w finalnej fazie. Efektem ostatnich działań będzie uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych), która zgodnie z przewidywaniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach powinna zostać wydana w III kwartale 2017 roku.

Następnym etapem będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania, które jeśli przewidywania, co do terminu uzyskania ZRID się spełnią, powinno nastąpić w IV kwartale 2017 roku.

Planowane podpisanie umowy na budowę tego odcinka drogi może nastąpić w III kwartale 2018 roku.

Zakończenie robót - w IV kwartale 2020 roku.

Równocześnie podejmowane są starania pozyskania finasowania inwestycji ze środków UE. W tym celu budowa odcinka drogi S1 Przybędza-Milówka ponownie została zgłoszona do konkursu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). To instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie jeszcze w bieżącym miesiącu.

Udostępnij Drukuj E-mail