Bez komentarzy

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach na postulaty mające na celu zabezpieczenie słusznych interesów mieszkańców Gmin Węgierska Górka i Milówka w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i mienia, które zostały podjęte w trakcie spotkania w dniu 1 sierpnia 2017 r. oraz pismo Zarządu Powiatu Żywieckiego z 28 lipca 2017 r. Pismo wpłynęło do Urzędu Gminy Węgierska Górka.

Dla przypomnienia przedstawiamy treść postulatów z dnia 1 sierpnia.

Udostępnij Drukuj E-mail