Bez komentarzy

10 października w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego Umową PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Partnera Prywatnego - Firmę InterHealth Canada Limited reprezentowali między innymi: Członkowie Zarządu George W. Commander oraz Dr Zahid Al Sabti, Dyrektor InterHealth Canada Limited w Polsce Peter Horbury, Dyrektor ds. Rozwoju InterHealth Canada Limited Marta Piotrowska oraz Dyrektor Projektu InterHealth Canada Limited Andrzej Kozłowski. Stronę Partnera Publicznego – Powiat Żywiecki reprezentowali: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Dyrektor ZZOZ w Żywcu Antoni Juraszek, Kierownik Zespołu Zdrowia Starostwa Powiatowego Katarzyna Maślanka oraz mec. Zygmunt Satława.

W trakcie spotkania Partner Prywatny przekazał aktualne informacje o stanie inwestycji tj. budowie Szpitala Powiatowego w Żywcu:

„Zarząd InterHealth Canada podjął decyzję, że w celu zapewnienia najlepszej możliwej efektywności korzystniejszym rozwiązaniem będzie zlecenie kolejnych etapów budowy firmom, które posiadają najlepszą wiedzę na temat lokalnego rynku”.
Inwestycja jest kontynuowana. Obecny Harmonogram Prac przewiduje ukończenie robót w drugiej połowie 2018 roku. Po zakończeniu prac budowlanych rozpocznie się etap instalacji sprzętu medycznego oraz wyposażenia. Gdy te prace zostaną zakończone rozpoczną się przygotowania do przeniesienia pacjentów do nowego szpitala.
W 2017 roku wprowadzono fundamentalne zmiany w przepisach dotyczących finansowania szpitali przez NFZ.  W związku z tym banki będą musiały zrewidować zaktualizowany Biznes Plan uwzględniający zmiany w finansowaniu usług medycznych tak, aby umowy kredytowe mogły wejść w życie”.

Udostępnij Drukuj E-mail