Mając na względzie konieczność zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Żywca, ŻTBS Sp. z o. o. w najbliższej przyszłości planuje budowę zamkniętego osiedla mieszkalnego przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu, obiektami małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. W ramach powyższej inwestycji zostanie zrealizowanych ok. 80 mieszkań o różnym metrażu.

Podstawowym założeniem projektowym jest wykonanie budynków w sposób ...maksymalnie ekonomiczny, stosunkowo łatwy w realizacji, oszczędny w formie, a jednocześnie nowoczesny oraz charakteryzujący się wysoką estetyką i funkcjonalnością.
W rezultacie zaprojektowano modularny układ konstrukcyjny rozpięty między obwodowymi ścianami zewnętrznymi, a centralnym trzonem klatki schodowej.
Uwolniona przestrzeń aranżacji mieszkań dostosowana została do potrzeb potencjalnych użytkowników, dopuszczając wysoką dowolność w aranżacji wewnętrznych ścian działowych.
Aktualnie zakończona została faza koncepcyjna projektu, opracowywana jest szczegółowa dokumentacja techniczna oraz dokonywane są wstępne uzgodnienia.

Udostępnij Drukuj E-mail