Bez komentarzy

13 stycznia 2018 roku w niezwykłym i odrestaurowanym XVI-wiecznym kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny w Cięcinie odbył się koncert kolęd zespołu Trebunie-Tutki „Kolyndujymy Maluśkimu jaz pod powoły!", podczas którego usłyszeliśmy zarówno kolędy staropolskie, jak i te z Podhala oraz kolędowanie z Turoniem z elementami jasełek. 

Koncert zorganizowany został przez WGmedia przy wsparciu ze strony Spółki "Beskid Ekosystem", Banku Spółdzielczego Węgierska Górka, Konstrukcji Żywiec, Karczmy pod Baranią, FHU STOPKA, Beskid Instruments oraz Centrum Języków Obcych Blackbird. W przygotowanie koncertu włączyła się również parafia w Cięcinie, Gmina Węgierska Górka i Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górce.

Wydarzenie zostało zorganizowane w celu podziękowania za „Akcję Renowacja", czyli samodzielnej zbiórki parafian i sympatyków zabytkowego kościoła, która rozpoczęła się na przełomie 2009/2010 roku. Pomysł narodził się na portalu ciecina.eu.  Podczas akcji zebrano środki w wysokości ponad 1.5 mln zł. Szerzej o samej akcji pisaliśmy tutaj.

Na początku wszystkim zebranym zagrał Marcin Biegun wraz z uczniami. Następnie Ksiądz Proboszcz Stanisław Bogacz otrzymał odznaczenie państwowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Później korzystając z tej doniosłej chwili na scenie wręczono podziękowania wszystkim dobroczyńcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do  przywrócenia blasku świątyni w Cięcinie:

- Wojewodzie Śląskiemu - za wsparcie działań rewitalizacyjnych w zakresie wymiany poszycia dachowego dofinansowanie renowacji  ołtarza św. Anny, św. Barbary i św. Floriana (odebrał wicewojewoda Jan Chrząszcz),

- Panu Mariuszowi Godce - za nadzór na przebiegiem prac związanych ze sztuka konserwatorską,

- Panu Stanisławowi Dąbrowie - Marszałkowi Województwa Śląskiego za środki finansowe w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego,

- Wójtowi Gminy Węgierska Górka  Panu Piotrowi Tyrlikowi za czujne oko dbające o płynny przebieg prac rewitalizacyjnych i dbałość o pozyskanie funduszy z zewnątrz,

- Ks. Szymonowi Traczowi - Diecezjalnemu Konserwatorowi Zabytków - za dbałość o prawidłowe wykonanie prac konserwatorskich,

-  Panu Marcinowi Błaszczykowi - za konserwację  i restaurację  malowideł i nawarstwień ściennych,

- Panu Krzysztofowi Ściganemu - za bezinteresowny remont całej instalacji elektrycznej oraz wyposażenie kościółka w zabezpieczenia przeciwpożarowe,

- Panu Wojciechowi Soblowi- przewodniczącego Rady Gminy za dotacje celowe na płynny przebieg prac renowacyjnych,

- Panu Wiesławowi Bednarzowi - za realizacje wniosków unijnych,

- Stowarzyszeniu Ciecina.eu za inicjatywę jaką był pomysł remontu tegoż zabytku,

- Stowarzyszeniu Ochrony Zabytków i Rozwoju Cięciny Magura,

- Parafianom - za fundusze i wkłąd w odbudowę,

- Państwu Zofii i Andrzejowi Pilichowskim, Państwu Alicji i Michałowi Waligóra i Pani Bogusławie Wolnej,

- Panu Adamowi Stasicy - inspektorowi nadzoru - za pieczę nad prawidłowym przebiegiem prac renowacyjnych,

- Panu Tadeuszowi Kalfasowi - za renowację patronki kościółka Świętej Katarzyny,

- Nadleśnictwu Węgierska Górka,

- Panu Mariuszowi Bielowi.

 

Po czym na scenie pojawił się Zespół Trebunie-Tutki, który wystąpił w składzie:

Krzysztof Trebunia-Tutka- skrzypce, koza podhalańska, fujarki, piszczałki, róg, śpiew, prowadzenie koncertu,

Anna Trebunia-Wyrostek- basy podhalańskie, śpiew,

Jan Trebunia-Tutka- altówka, śpiew,

Andrzej Polak- skrzypce, śpiew,

Jacek Fedkowicz- gitara basowa,

Szymon Kamykowski- saksofon.

 

Zdjęcia: Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail