2 komentarze

Informujemy, że w porozumieniu z Beneficjentem Projektu “Słoneczna Żywiecczyzna” Związkiem Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, rozpoczynamy nabór deklaracji na dofinansowanie ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.
Z terenu Żywiecczyzny przystąpiło do programu 10 gmin i każda otrzymała limit na określoną liczbę instalacji.

Nabór do projektu będzie trwał od godz. 8.00 dn. 05.02.2018r. do godz. 15.00  dn. 07.03.2018r. Składanie Deklaracji Udziału w Projekcie może odbyć się w tylko w jeden ze sposobów wymienionych poniżej:

1. Złożenie podpisanej deklaracji w wersji papierowej w Urzędzie Gminy na obszarze której znajduje się nieruchomość zgłaszana do Projektu,

2. Wypełnienie formularza dostępnego online  poprzez link: http://www.niskaemisja.pl/ankieta/zywiec  - Link zostanie uruchomiony od godz. 8.00 dn. 05.02.2018r.

Linki będą również udostępnione  na stronach internetowych www.zmge.zywiec.pl  oraz na stronie www.niskaemisja.pl w zakładkach  Twoja Gmina.

Jedynym kryterium decydującym o kolejności  umieszczenia Inwestycji na  Liście Grantobiorców Projektu  jest termin złożenia Deklaracji Udziału w Projekcie.

Lista Podstawowa zawierać będzie wykaz łącznie 3000 instalacji wg poniższego zestawienia (przydzielonych limitów):

GILOWICE limit: 230 instalacji

JELEŚNIA limit: 280 instalacji

KOSZARAWA limit: 130 instalacji

LIPOWA  limit: 280 instalacji

ŁODYGOWICE  limit: 280 instalacji

MILÓWKA  limit: 280 instalacji

RAJCZA   limit: 230 instalacji

RADZIECHOWY - WIEPRZ limit: 280 instalacji

UJSOŁY limit: 130 instalacji

ŻYWIEC limit: 450 instalacji

Razem: 2570 instalacji

+ 430 inwestycji obejmującej  Grantobiorców z całego Obszaru Projektu (składających deklaracje online)

Razem łącznie 3000 szt. instalacji

Poniżej prezentujemy strony internetowe dla każdej z gmin dedykowane inwestycji:

GILOWICE http://www.niskaemisja.pl/gilowice/
JELEŚNIA http://www.niskaemisja.pl/jelesnia/
KOSZARAWA http://www.niskaemisja.pl/koszarawa/
LIPOWA http://www.niskaemisja.pl/lipowa/
ŁODYGOWICE http://www.niskaemisja.pl/lodygowice/
MILÓWKA http://www.niskaemisja.pl/milowka/
RADZIECHOWY WIEPRZ http://www.niskaemisja.pl/radziechowy-wieprz/
RAJCZA http://www.niskaemisja.pl/rajcza/
UJSOŁY http://www.niskaemisja.pl/ujsoly/
ŻYWIEC http://www.niskaemisja.pl/miasto_zywiec/

Źródło: niskaemisja.pl

Udostępnij Drukuj E-mail