4 komentarze

Nowa droga w Beskidach połączyła sąsiadujące miejscowości - polską Jaworzynkę i słowackie Czerne. Oficjalnie otwarto ją dziś tj. 29 maja 2018 roku. Trakt o długości 1 km skrócił odległość drogową między nimi o ok. 20 km. 

Projekt „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité – etap 2”  realizowany był w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt o wartości całkowitej 2,83 mln euro uzyskał dofinansowanie ze środków programu INTERREG VA Polska – Słowacja w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w naborze do osi priorytetowej „2 – Zrównoważony transport transgraniczny”.

Droga stanowi jedyne drogowe połączenie komunikacyjne powiatu cieszyńskiego ze Słowacją. Wiedzie ona do Czernego, skąd blisko jest już do słowackich Świerczynowca i Skalitego, gdzie znajdują się wjazdy na D3.

Realizacja połączenia Jaworzynki z Czernem składała się z dwóch inwestycji: budowy 715 m drogi oraz mostu na potoku Czadeczka po polskiej stronie, a także budowy 205 m nowej i modernizacji 1800 m istniejącej drogi na Słowacji.

Jaworzynka, Czerne i Herczawa leżą na tzw. trójstyku, czyli miejscu, w którym zbiegają się granice Polski, Słowacji i Czech.

 

 

zdjęcia: OSP Laliki

Udostępnij Drukuj E-mail